ارتقا جایگاه مرکز تحقیقات پردازش سیگنالها و تصاویر پزشکی در ارزشیابی مراکز تحقیقاتی کشور

  • ي, ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ - ۱۳:۱۶

براساس نتایج ارزشیابی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۹۶، مرکز تحقیقات پردازش سیگنالها و تصاویر پزشکی اصفهان با ارتقاء از رتبه دهم از چهارده مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رتبه۱۱۶از ۱۶۸ مرکز تحقیقاتی کل کشور در سال ۱۳۹۴، موفق به کسب رتبه سوم در بین هفده مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رتبه ۷۲ از ۲۳۳ مرکز تحقیقاتی کل کشور، در گروه مراکز تحقیقات فاقد ردیف مستقل بودجه بیومدیکال با بیش از سه سال فعالیت شد.

کسب این عنوان را به همه پژوهشگران و پرسنل مرکز تحقیقات پردازش سیگنال‌ها و تصاویر پزشکی اصفهان تبریک عرض می نماییم.

                                                                                                                                

فایل پیوست: