انتصاب رئیس دانشکده

  • د, ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ - ۰۸:۱۰

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه ، جناب آقای   دکتر سید احمد واعظ به عنوان رئیس دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی منصوب گردیدند.ضمن تشکر و قدردانی از زحمات جناب آقای دکتر حسین ربانی،  توفیق روز افزون ایشان در انجام امور محوله از درگاه احدیت خواستاریم.