انتصاب سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده فناوریهای نوین

  • چ, ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ - ۱۳:۱۹

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر حسین یوسیفی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،سرکار خانم دکتر امینی به عنوان سرپرست کمیته پژوهشهای دانشجویی،دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی منصوب گردیدند.توفیق روز افزون ایشان را در انجام امور محوله از درگاه احدیت خواستاریم.