انتصاب مدیر گروه بیوالکتریک و مهندسی پزشکی

  • د, ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ - ۰۹:۰۵

بر اساس نظرسنجی به عمل آمده از اعضاء گروه مربوطه، طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، جناب آقای دکتر علیرضا ورد مجددا به مدت دوسال  به عنوان مدیر گروه بیو الکتریک و مهندسی پزشکی  منصوب گردیدند.توفیق روز افزون ایشان را در انجام امور محوله از درگاه احدیت خواستاریم.