انتصاب مسئول دفتر انتقال تکنولوژی(TTO)دانشکده

  • د, ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ - ۰۷:۴۴

طی حکمی از سوی رئیس دانشکده ، سرکار خانم انوشه زرگر خرازی به عنوان  مسئول دفتر انتقال تکنولوژی(TTO)دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی منصوب گردیدند.