انتصاب معاون آموزشی دانشکده

  • ش, ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ - ۱۳:۴۱

طی حکمی از سوی رئیس دانشکده ، سرکار خانم  دکتر راحله کافیه با حفظ سمت به عنوان معاون آموزشی دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی منصوب گردیدند.ضمن تشکر و قدردانی از زحمات جناب آقای دکتر رفیعی نیا،  توفیق روز افزون ایشان در انجام امور محوله از درگاه احدیت خواستاریم.