بازدید اساتید و دانشجویان از غرفه های پژوهشی

  • چ, ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ - ۱۲:۲۸

 در ادامه برنامه های روز دوم  همایش سالیانه دانشکده  بازدید اساتید و دانشجویان از غرفه های پژوهشی صورت پذیرفت.