بازدید اعضاء هیات علمی دانشکده از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران

  • چ, ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ - ۰۹:۱۳

 روز یکشنبه مورخ ۳ شهریورماه  ریاست و  اعضاء هیات علمی دانشکده از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید نمودند.