بازدید دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی کشور از دانشکده

  • ش, ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ - ۱۴:۴۶

جناب آقای دکتر کمال خرازی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی کشور و هیات همراه  روز پنچ شنبه مورخ ۱۱ آبان ماه از محل دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی اصفهان بازدید نمودند.در این بازدید از نزدیک در جریان برخی از طرحهای پژوهشی دانشکده در حوزه علوم شناختی قرار گرفتند و در خصوص نحوه همکاری با ستاد علوم شناختی تبادل نظر به عمل آمد.