بازدید هیات بورد تخصصی رشته زیست پزشکی سامانه ای

  • چ, ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ - ۱۴:۳۱

در روز چهارشنبه مورخ ۱۶ اسفند ماه ۹۶ هیات بورد تخصصی  رشته زیست پزشکی سامانه ای به منظور ارزیابی تاسیس این رشته در مقطع Ph.D در دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی اصفهان از دانشکده و امکانات آن بازدید نمودند.