برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهندس محمدرضا مومن زاده

  • س, ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۱:۲۴

در تاریخ یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۰ صبح جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهندس  محمدرضا مومن زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیوالکتریک و مهندسی پزشکی با عنوان  " تشخیص اتوماتیک کاندیدیازیس در تصاویر میکروسکوپی مربوط به نمونه های پاپ اسمیر با استفاده از تبدیل ریجلت" و راهنمایی جناب آقای دکتر اردشیر طالبی و جناب آقای دکتر علیرضا مهری و با مشاوره جناب آقای دکتر حسین ربانی و با حضور داوران سرکار خانم دکتر پروین رجبی و جناب آقای دکتر علیرضا ورد در سالن شهید چمران دانشکده  برگزار گردید.این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون ایشان را از ایزد منان مسئلت داریم .