برگزاری جلسه هسته پژوهشی تحلیل تصاویر چشم پزشکی

  • س, ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ - ۱۳:۰۷

روز یک شنبه مورخ ۹۵/۵/۱۷ جلسه ی هسته پردازش تصاویر چشم پزشکی با حضور آقای دکتر ربانی، آقای دکتر مهری، خانم دکتر کافیه، خانم دکتر امینی، آقای مهندس اسماعیلیان، آقای مهندس راستی، آقای مهندس عباسی، خانم مهندس موسوی، خانم مهندس مختاری، خانم مهندس پورفرمان بر و خانم مهندس جرجندی برگزار گردید. اهم فعالیت انجام شده در این جلسه:

* مروری بر روی مقالات بررسی Foci در تصاویر چشم و بررسی hyper reflective ها در مدالیته های مختلف تصاویر (خانم مختاری)

به علاوه مقرر گردید که موارد زیر توسط اعضا پیگیری شود:

۱. تطابق Foci در ابعاد مختلف تصاویر Slo (خانم مختاری)

۲. نتایج بهبود کنتراست تصاویر OCT با استفاده از مدل مخلوط (خانم جرجندی)

۳. گوسی سازی ورودی الگوریتم GMM برای درون یابی و نویززدایی (آقای عباسی)