برگزاری مراسم تودیع و معارفه معاون پژوهشی دانشکده

  • ش, ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ - ۱۴:۳۹

روزچهارشنبه مورخ ۱۹ دی ماه در جلسه ای با حضور معاون محترم پژوهشی دانشگاه سرکار خانم دکتر حق جوی  مراسم تودیع و معارفه معاون پژوهشی دانشکده برگزار و از زحمات دکتر سعید کرمانی تقدیر و دکتر راحله کافیه به عوان معاون جدید پژوهشی دانشکده معرفی گردیدند.در این جلسه دکتر حق جوی بر نقش موثر دانشکده در توسعه فعالیتهای بین رشته ای تاکید و ضمن تشکر از زحمات چند ساله دکتر کرمانی ابراز امیداوری کردند دانشکده با توجه به وجود نیروهای جوان پر نشاط در پیشبرد اهداف دانشگاه در حوزه های بین رشته ای نقش ممتازی ایفا کند.