برگزاری پنچمین جلسه شورای بین المللی سازی پژوهش

  • ي, ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - ۰۹:۱۶

روز چهارشنبه مورخ ۱۹ دی با حضور معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه و دیگر اعضا پنچمین جلسه شورای بین المللی سازی پژوهش در محل دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار و در خصوص آئین نامه جدید حمایت از شرکت در کنفرانسها،دوره های مشاهده گری،فرصت مطالعاتی و نحوه ورود آزمایشگاه جامع در برگزاری دوره های بین المللی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.