برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار های طراحی محاسباتی دارو

  • ي, ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ - ۱۴:۲۰

برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار های طراحی محاسباتی دارو (دوره مقدماتی ) در روز های ۹۶/۱۲/۲۴ لغایت ۹۶/۱۲/۲۷ در سالن شهید چمران  دانشکده فناوری های نوین برگزار گردید.