برگزاری کارگاه پردازش تصاویر چشم پزشکی همزمان با روز فوتونیک

  • ش, ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ - ۰۸:۴۷

همزمان با روز فوتونیک کارگاه پردازش تصاویر چشم پزشکی توسط کمیته پژوهش های دانشجویی دانشکده فناوری های نوین پزشکی و با حمایت مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در روز شنبه مورخ ۹۵/۸/۱ در سالن شهید چمران دانشکده فناوریهای نوین پزشکی برگزار گردید.