بزرگداشت هفته دولت و روز کارمند

  • س, ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ - ۱۰:۴۷

روز سه شنبه ۶ شهریورماه،نشست صمیمانه کارمندان دانشکده با جناب آقای دکتر حسین ربانی  ریاست محترم  دانشکده فناوریهای نوین پزشکی یه مناسبت بزرگداشت هفته دولت و روز کارمند برگزار گردید.در پایان این جلسه با توجه به ارزیابی انجام گرفته توسط پرسنل جناب آقای مهندس  عباس ترکان و سرکارخانم مهندس فاطمه کاظمی  به عنوان کارمندان نمونه در سال ۹۶ دانشکده معرفی از خدمات ایشان تقدیر به عمل آمد.