تغییر آدرس دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی

  • ش, ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ - ۰۹:۱۱

به اطلاع میرساند دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی به روبروی دانشکده پرستاری (محل قدیم دفتر فنی) انتقال یافت.

ضمنا تابلوهای راهنمای  سطح دانشگاه گویای محل جدید دانشکده می باشد.