دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جمع دانشگاههای یک درصد برتر دنیا

  • س, ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ - ۰۸:۴۸

بنابر اعلام سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در فهرست برترین های دنیا و جهان اسلام قرار دارد.

دکتر محمد جواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  گفت: دانشگاه ها و مؤسسات یک درصد برتر دنیا از بین کلیه دانشگاه های دنیا و براساس کیفیت تحقیقات آنها انتخاب می شوند. این انتخاب بوسیله پایگاه ESI یا شاخص های اساسی علم مربوط به آی.اس.آی اعلام می شود.

وی افزود: فهرست دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی برتر هر دو ماه یکبار روزآمد شده و همیشه براساس تغییر در جایگاه دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی، وضعیت حاضر آنها اعلام می گردد.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام مطرح کرد: تعداد استنادهای دریافتی مقالات هر دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی ملاک انتخاب آنها در این پایگاه است و دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی برتر در ۲۲ حوزه موضوعی انتخاب و معرفی می شوند، همچنین این دانشگاه ها و مؤسسات می بایست از لحاظ استنادهای دریافتی در دسته یک درصد برتر قرار گرفته باشند.

شایان ذکر است ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی کشور در جمع برترین ها و دانشگاههای یک درصد برتر دنیا قرار دارند که شامل دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی زاهدان، علوم پزشکی کردستان و مؤسسه پاستور ایران می باشد.