نام و نام خانوادگی: دکترآذر نعیمی   (cv) ‪(Profile)‬

سمت: عضو هیات علمی گروه

مدرک تحصیلی:  بورد تخصصی پاتولوژی

درجه علمی: استادیار

زمینه های تحقیقاتی:  پاتولوژی پستان
پست الکترونیکی: azar.naimi@yahoo.com

 

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱