نام و نام خانوادگی: دکترسید علی پورسمر (cv) (Profile)

سمت: عضو هیات علمی گروه

مدرک تحصیلی:دکتری مهندسی پزشکی- بیومواد از university of Northampton

درجه علمی: استادیار

زمینه های تحقیقاتی: ییوسرامیک ها، جاپ سه بعدی
پست الکترونیکی:

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱