نام و نام خانوادگی: دکترمجید برکتین   (cv) ‪(Profile)‬

سمت: عضو هیات علمی گروه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی نوروسایکیاتری دانشگاه ملبورن استرالیا

درجه علمی: استاد

زمینه های تحقیقاتی: نوروسایکیاتری و نوروسایکولوژی، نوروبیولوژی طیف اختلالات دو قطبی
پست الکترونیکی: barekatain@med.mui.ac.ir

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱