نام و نام خانوادگی: دکتر الهام بیدرام  (cv) (Profile)

سمت: عضو هیات علمی گروه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی ملبورن استرالیا

درجه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: تحویل دارو به وسیله سیستمهای پلیمری، طراحی نانوسیستمهای نوین درمانی، مطالعه سیستمهای ترانوستیک در تشخصی و درمان همزمان، بررسی خواص نوری گرافن اکساید و کاربرد آن در تصویربرداری بالینی

پست الکترونیک: ebidram@amt.mui.ac.ir

کارمندان: 
هیات علمی

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱