نام و نام خانوادگی: دکتر حسین ربانی (cv) (Profile)

سمت: مدیر گروه علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشکی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درجه علمی: استاد

زمینه تحقیقاتی: پردازش سیگنال های چند بعدی، حذف نویز و مسئله تخمین، ارتقا تصاویر، بازیابی تصاویر ویدئویی، مدل های احتمالی ضرایب حوزه تنک مخصوصا ضرایب ویولت مختلط.

پست الکترونیکی: h_rabbani@med.mui.ac.ir

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱