نام و نام خانوادگی: دکتر راحله کافیه  (cv) (Profile) (Road Map)
سمت: عضو هیات علمی گروه
مدرک تحصیلی: دکتری  تخصصی مهندسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
درجه علمی: استادیار
زمینه تحقیقاتی: آنالیز سیگنال ها و تصاویر پزشکی، آنالیز زمان-فرکانس، کاربردهای تئوری گراف
پست الکترونیکی: r_kafieh@yahoo.com
 
کارمندان: 
هیات علمی

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱