نام و نام خانوادگی: دکترسعید کرباسی (cv) (Profile)

سمت: عضو هیات علمی گروه

مدرک تحصیلی:دکتری مهندسی پزشکی- بیومواد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درجه علمی: استاد

زمینه های تحقیقاتی: بیومتریال، مهندسی بافت، نانو ذرات زیست فعال، نانو الیاف پلیمری
پست الکترونیکی:karbasi@med.mui.ac.ir

 

کارمندان: 
هیات علمی

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱