نام و نام خانوادگی: دکتر سیداحمد واعظ  (cv) (Profile)

سمت: مدیر گروه بیوانفورماتیک

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیوانفورماتیک از دانشگاه Groningen هلند

درجه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: Bioinformatics of Genomic Association Mapping

 

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱