نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا مهری دهنوی (CV) (Profile)

سمت: مسئول کمیته تخصصی نشر علوم مهندسی و فنی سلامت

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی پزشکی از دانشگاه لیور پول

درجه علمی: استاد

زمینه تحقیقاتی: اپتیک، ساخت و بهره برداری تجهیزات پزشکی، پردازش سیگنال و تصاویر پزشکی، بیوانفورماتیک

پست الکترونیکی:  mehri@med.mui.ac.ir

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱