نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا ورد (CV) (Profile) (Road Map)

سمت: عضو هیات علمی گروه بیوالکتریک

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی کامپيوتر دانشگاه اصفهان

درجه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: طراحی و توليد بازيهای جدی در حوزه سلامت، کاربردهای واقعيت مجازی و واقعيت افزوده در بازيهای جدی حوزه سلامت، پردازش تصاوير پزشکی، بينايي ماشين در پزشکی، توليد نرم‏ افزارهای پردازش تصاوير پزشکی 

پست الکترونیکی: vard@amt.mui.ac.ir

کارمندان: 
هیات علمی

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱