نام و نام خانوادگی: دکتر علی حسن زهرایی  (cv) (Profile)

سمت: عضو هیات علمی گروه

مدرک تحصیلی: دکتری روباتیک پزشکی- دانشگاه سوربن پاریس

درجه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: روباتیک پزشکی- طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی

پست الکترونیک: ahzahraee@gmail.com

کارمندان: 
هیات علمی

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱