نام و نام خانوادگی: دکتر نسیم داداشی   (cv) (Profile)

سمت: عضو هیات علمی گروه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

درجه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی:  سیستم های ناوبری و جراحی تحت هدایت تصویر، رباتیک پزشکی، آنالیز ویدئو، بینایی ماشین  

پست الکترونیکی: nm.dadashi@amt.mui.ac.ir

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱