دیدار رئیس هیات مدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور با رئیس دانشکده

  • ش, ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ - ۱۴:۵۳

روز چهارشنبه مورخ ۱۹ دی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور با رئیس دانشکده دیدار و مذاکرات لازم جهت همکاریهای فی ما بین بویژه در خصوص توسعه مرکز مهارتهای تجهیزات پزشکی و حمایت از شرکتهای دانش بنیان حوزه تجهیزات پزشکی صورت پذیرفت.