زمان ومحل برگزاری مصاحبه دکتری تخصصی زیست پزشکی سامانه ای

  • د, ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ - ۱۲:۳۷

با آرزوي موفقيت براي داوطلبان پذيرفته شده در مرحله اول آزمون دكتري تخصصي موارد زير را به اطلاع اين داوطلبان ميرساند

۱)جهت حضور در جلسه مصاحبه کارت ملی الزامی می باشد.
۲)با توجه به اينكه ارائه پايان نامه در زمان مصاحبه الزامي ميباشد، داوطلبان لازم است حتماً يك نسخه از پايان نامه خود را همراه داشته باشند.

            عدم ارائه پايان نامه موجب كسر امتياز مربوط به اين بخش ميشود.

 

زمان و محل برگزاری آزمون دکتری تخصصی(P.hD)