سخنرانی دکتر طیبی

  • د, ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ - ۰۹:۵۶

روز چهارشنبه مورخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸ سخنرانی خانم دکتر لعب طیبی استاد دانشگاه مارکت در سالن آفرینش دانشگاه علوم پزشکی برگزارشد.

پس از سخنرانی و پرسش و پاسخ ایشان به دانشکده فناوری های نوین آمده و با دانشجویان به صحبت پرداختتند.  با توجه و تجارب ارزشمند ایشان ۲ پروژه همکاری در قالب انجام پروژه های کارشناسی ارشد مورد توافق قرار گرفت .ایشان بازدیدی از آزمایشگاه بیومتریال نیز داشتند و با قابلیتها و امکانات آن آشنا شدند و محققان به بحث و تبادل نظر پرداختتند.شایان ذکر است در این برنامه اساتید دانشکده داندانپزشکی،پزشکی،فناوری های نوین پزشکی حضور داشتند.