غرس نهال توسط دانشجویان دانشکده فناوریهای نوین

  • د, ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ - ۰۹:۱۰

در روز یکشنبه ۱۵ اسفند مصادف با روز درختکاری، دانشجویان دانشکده فناوریهای نوین چند اصله نهال در محوطه دانشکده غرس نمودند.