در طول بیست سال گذشته، محصولات حاصل از تحقیقات بیوسنسور تاثیر قابل توجهی در زندگی بشر داشته است. حسگرهای زیستی به عنوان مثال در مراقبت و درمان بیماری دیابت انقلابی ایجاد کرده اند. مرکز تحقیقات بیوسنسور از سال ۱۳۸۹ شروع بکار نمود. این مرکز مفتخر است که از همکاری تعدادی از محققان دانشگاهی فعال در زمینه تحقیقات بیوسنسور بهره می برد و همکاری های بسیار خوبی با پژوهشگران حوزه مهندسی پزشکی، زیست شناسی و فیزیولوژی، میکروبیولوژی، بیوشیمی، شیمی، فیزیک، مهندسی برق، و فارماکولوژی و برخی از شرکتها دارد. اعتقاد ما بر این است که کلید موفقیت در مطالعات بین رشته ای با حمایت مناسب فراهم می گردد. با این دیدگاه، مرکز تحقیقات بیوسنسور سعی در توسعه فرآیندها و ابزارهایی دارد که موجب ارتقاء سطح سلامت و کیفیت زندگی انسان گردد. زمینه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیوسنسور عبارتند از:

ساخت سامانه های هدفمند انتقال دارو بر علیه سلول های سرطانی

ساخت حسگرهای زیستی کوانتومی برای تشخیص سلولها و مولکولهای بیولوژیکی

 بیوسنسورهای مبتنی بر پروتئین با استفاده از نانومواد

نانوحسگرها Biomimetic

 طراحی بیوسنسورهای الکتروشیمیایی

Immunosensors
 

 

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱