موفقیتی دیگر برای مرکز تحقیقات پردازش سیگنالها و تصاویر پزشکی

  • ي, ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ - ۱۴:۰۳

مجله سیگنالها و سنسورهای پزشکی مرکز تحقیقات پردازش سیگنالها و تصاویر پزشکی در سایت DOAJ ایندکس شد.

با توجه به فعالیت گسترده این مجله و چاپ مقالات معتبر، به تازگی این مجله در سایت DOAJ ایندکس شد. لازم بذکر است در حال حاضر مجله سیگنالها و سنسورهای پزشکی در PubMed, Scopus ایندکس می‌شود.