نشست علمی گروه بیوانفورماتیک با عنوان An Introduction to Personalized Medicine

  • د, ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ - ۱۱:۴۶

نشست علمی گروه بیوانفورماتیک با عنوان

An Introduction to Personalized Medicine

با حضور استاد بزرگوار دکتر پیمان ادیبی

سه شنبه سوم اردیبهشت، ساعت ۱۲ تا ۱۳

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی، تالار شهید چمران