پذیرش دکتری پژوهشی در مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی

  • ش, ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ - ۱۴:۰۷

 مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانشجوی دکتری پژوهشی می پذیرید.علاقه مندان جهت ثبت نام به سایت http://sanjeshp.ir مراجعه کنید.