پویش نذر سلامت

  • د., ۲۰۲۰/۰۹/۱۴ - ۰۸:۰۲

پویشی " نذر سلامت " جهت هماهنگی و هدایت کمک ها و نذورات مردم شریف اصفهان و همچنین کارکنان محترم دانشگاه برای حوزه سلامت