فهرست کارکنان محترم دانشکده

کارکنان دانشکده در وقت اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه(از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵ بجز ایام تعطیل پاسخگوی مراجعین محترم می باشند
 
 

 

 

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱