کارگاه آموزشی مدیریت استرس

  • چ, ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ - ۱۲:۳۵

کارگاه آموزشی مدیریت استرس با ارائه دکتر احمد رضا زمانی در روز سه شنبه ۲۹ فروردین ۹۶ در سالن شهید چمران دانشکده فناوریهای نوین پزشکی اصفهان برگزار گردید.