کارگاه آموزشی گلچین راهبردهای پیشرفت تحصیلی

  • س, ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ - ۱۱:۰۶

کارگاه آموزشی گلچین راهبردهای پیشرفت تحصیلی با حضور جناب آقای دکتر علی بیک مشاور محترم اداره  مشاوره و روان روز سه شنبه ۱۰ اسفندماه از ساعت۱۲.۳۰ در سالن شهید چمران دانشکده فناوریهای نوین پزشکی برگزار می گردد.

 

اهداف کارگاه آموزشی گلچین راهبردهای پیشرفت تحصیلی:

 

برنامه ریزی تحصیلی

افزایش تمرکز

مدیریت زمان در امور تحقیقی

 

(دفتر راهنمایی و مشاوره دانشکده فناوریهای نوین پزشکی)