کارگاه مقاله نویسی

  • ش, ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ - ۱۴:۵۵

کارگاه آموزشی تحت عنوان مقاله نویسی در تاریخ چهارشنبه مورخ ۹۶/۹/۲۹ ساعت ۱۱-۹ در سالن شهید چمران برگزار می گردد.