کارگاه پیشرفته طراحی محاسبات دارو

  • چ, ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۱۳:۱۰

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزارهای طراحی دارو دوره پیشرفته در اردیبهشت ۹۷ توسط گروه بیو انفورماتیک در سالن شهید چمران دانشکده فناوری های نوین برگزار می گردد.