کارگاه چهار روزه طراحی محاسبات دارو

  • د, ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ - ۱۴:۱۹

کارگاه آموزشی طراحی محاسبات دارو از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۷ اسفندماه توسط گروه بیو انفورماتیک در سالن شهید چمران دانشکده فناوری های نوین برگزار می گردد.