کتاب پژوهشگر مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی جزو ۲۵% بالای متقاضی ebook از مجموعه کتابهای انتشارات اشپرینگر در سال ۲۰۱۷

  • چ, ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ - ۱۴:۲۷

کتاب تالیفی خانم دکتر مهناز اتحاد توکل پژوهشگر مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی با عنوان  Application of infrared in biomedical sciencesجزو ۲۵% بالای متقاضی ebook از مجموعه کتابهای انتشارات اشپرینگر در سال ۲۰۱۷ بوده است.
 

جهت اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه نمایید.
 

فایل پیوست: