کسب مقام اول در مسابقه نجات تخم مرغ ها توسط دانشجویان گروه بیوالکتریک دانشکده فناوریهای نوین

  • د, ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ - ۱۲:۱۱

این مسابقه که در دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اصفهان برگزار شد سیزده  تیم از دانشگاه های اصفهان،علوم پزشکی، پیام نور و نجف آباد شرکت کردند که در پایان تیم شاهین دو  از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده فناوری ها نوین علوم پزشکی  متشکل از آقای سجاد دهقانی ،خانم شیما خدابنده سامانی و خانم فاطمه صفایی ، در رشته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک موفق به کسب مقام اول شدند و گروه های  فازینو و باران از دانشگاه اصفهان به ترتیب مقام های دوم و  سوم را کسب کردند.

در این مسابقه از دانشکاه علوم پزشکی اصفهان۳ تیم  دیگر نیز  شرکت کردند که با اختلاف ناچیز در رتبه های بعدی قرار گرفتند.