کسب مقام سوم در نخستین مسابقه ملی واسط مغز و رایانه

  • ي, ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ - ۱۴:۰۲

نخستین مسابقه ملی واسط مغز و رایانه (iBCIC) توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در دو مرحله غیر حضوری و حضوری برگزار شد. در این مسابقه ۲۳ تیم در مرحله اول از سراسر کشور مشارکت داشتند که شش تیم  به مرحله نهایی راه یافتند. شش گروه راه یافته به مرحله نهایی مسابقه در محل آزمایشگاه و با نظارت هیات داورانی از دانشگاه های مختلف به رقابت پرداختند.و در نتیجه تیم دانشجویی دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی اصفهان متشکل از خانم قادری و آقای محمدی موفق به کسب مقام سوم این مسابقه شدند.