کسب موفقیت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده فناوریهای نوین

  • ش, ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ - ۱۴:۴۴

طرح های ارایه شده توسط اعضای کمیته تحقیقاتی دانشجویی دانشکده فناوریهای نوین با کسب رتبه اول توسط آقای رضا دارویی و کسب رتبه دوم توسط خانم مولود امینی به عنوان پروژه‌های تحقیقاتی برتر در مسابقه دانشگاهی "دفاع سه دقیقه‌ای از پروژه‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی" انتخاب شدند. این مسابقه در خلال برنامه رویداد مشترک کمیته های تحقیقاتی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۹۷ برگزار شد.

 کسب این موفقیت را به کمیته تحقیقات دانشجویی و خانواده دانشکده فناوریهای نوین تبریک عرض می نماییم.